1.napisz równanie reakcji spalania całkowitegooraz oblicz stosunek masy wegla do masy wodoru i do masy tlenu w cząsteczce tego związku.
a) etanolu
b)metanolu

2.Oblicz zawartość procentową węgla (%masowy) w cząsteczce
a)pentanolu
b)propanolu


3.Oblicz stężenie % roztworu otrzymanego przez zmieszanie 200g wody i 50g etanolu.

4.nazwa alkoholu i wzór strukturalny
a) 3 atomy węgla
b)4 atomy węgla

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T17:38:01+01:00
1.a) etanol
C2H5OH+ 3o2 = 2CO2 + 3H2O
masa C= 2*12u=24u
masa H= 6*1u=6u
masa O= 16u
24:6:16 czyli 12:3:8
b) matanol
2CH3OH+3O2=2CO2+4H2O
masa C= 12u
masa H= 4u
masa O= 16u
12:4:16 czyli 3:1:4

2. a)pentanol
masa całkowita C5H11OH= 5*12u+12*1u+16u= 88u
88u - 100%
60u - x%
60*100/88=68,18% %masowy węgla
b) propanol
masa całkowita C3H7OH=3*12u+8*1u+16u=60u
60u - 100%
36u - x%
36*100/60=60% %masowy węgla

4. a) propanol
b) butanol
1 5 1