Odpowiedzi

2010-02-10T17:09:25+01:00
Masa 1 roztworu - mr₁ = 300g
stężenie procentowe 1 roztworu - cp₁ = 20%
stężenie procentowe 2 roztworu - cp₂ = 37%
masa substancji rozpuszczanej (taka sama w roztworze 1 i 2) - ms = ?

cp₁ = (ms / mr₁) × 100%
ms = (cp₁ × mr₁) / 100% = (20% × 300) / 100% = 60 g
masa wody w 1 roztworze = mr₁ - ms = 300 g - 60 g = 240 g

cp₂ = (ms / mr₂) × 100%
mr₂ = (ms × 100%) / cp₂ = (60 g × 100%) / 37% = 162 g
masa wody w 2 roztworze = mr₂ - ms = 162 g - 60 g = 102 g
różnica między masą wody w 1 i 2 roztworze: 240 g - 102 g = 138 g

Należy odparować 138 g wody.
1 5 1
2010-02-10T17:39:13+01:00
20%= (ms/300g) *100%
0,2*300=ms
ms=60g

x- masa wody
37%=(60/300-x)* 100%
0,37*(300-x)=60
111-0,37x=60
51=0,37x
x=137,84g

Odp Należy odparowac 137,84g wody.