Odpowiedzi

2010-02-10T17:14:43+01:00
A) √0=0
√1=1, bo 1²=1
√4=2, bo 2²=4
√16=4, bo 4²=16
√25=5, bo 5²=25
√9=3, bo 3²=9
√100=10, bo 10²=100
√400=20, bo 20²=400
√121=11, b0 11²=121
b)√1/4=½, bo (½)²=¼
√1¹¹/₂₅=√³⁶/₂₅=⁶/₅=1⅕
√2¹⁴/₂₅=√⁶⁴/₂₅=⁸/₅=1⅗
√16/49=⁴/₇
√81/196=⁹/₁₄
√0,004- tu jest błąd, ma być 0,04 lub 0,0004
czyli
√0,04=0,2
√0,0004=0,02

√0,0001=0,01
√6,25=2,5
3 5 3