1. ma spiralnie zwinięte chloroplasty . _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. Słabo zróżnicowane, wielokomórkowe ciało glonów.


Wymień glony występujące w bałtyku które są składnikiem fitoplanktonu


Wyjaśnij co to jest zakwit glonów i jakie czynniki sprzyjają powstawaniu zakwitów
Omów sezonową zmienność w składzie fitoplanktonu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T17:23:01+01:00
Fitoplankton– mikroskopijne organizmy roślinne (w tym glony niezaliczane do królestwa roślin w niektórych systemach taksonomicznych) oraz sinice (należące do Procaryota) , które biernie unoszą się w wodzie, nie posiadając zdolności ruchu lub tylko w znacznie ograniczonym zakresie.
W Bałtyku występuje ponad 700 gatunków wchodzących w skład fitoplanktonu. Są to głównie okrzemki (Diatomophyceae), bruzdnice (Dinophyceae) oraz sinice (Cyanophyceae).

Skład i liczebność fitoplanktonu w Bałtyku zmienia się geograficznie. W miarę posuwania się z zachodu na wschód zanikają stopniowo gatunki morskie, a ich miejsce zajmują formy słonawowodne. W wysłodzonych wodach przybrzeżnych, zatokach i zalewach wyraźnie dominują gatunki słodkowodne.

Zauważyć można również bardzo wyraźną zmienność sezonową. Wiosną, kiedy jest coraz więcej światła słonecznego, a woda ociepla się i znajduje się w niej dużo biogenów, rozpoczyna się zakwit okrzemek, a zaraz po nim bruzdnic. Zakwity te mogą być bardzo intensywne - w sprzyjających warunkach liczebność fitoplanktonu może sięgać kilkuset milionów osobników na m3 wody. Latem w miarę wzrostu temperatury wód oraz wyczerpywania się substancji odżywczych, okrzemki ustępują miejsca sinicom, zdolnym często asymilować azot atmosferyczny. Bardzo intensywne zakwity sinic obserwowane w ostatnich latach są zjawiskiem niekorzystnym, gdyż wśród nich znajduje się wiele gatunków toksycznych i potencjalnie toksycznych. Jesień to pora ponownego panowania okrzemek reprezentowanych jednak przez inne gatunki niż wiosną. Mogą również pojawiać się zakwity bruzdnic. Zimą liczebność fitoplanktonu jest bardzo niska - większość gatunków przeczekuje ten niekorzystny okres w postaci form przetrwalnych.
2 3 2