1.) suma 2 liczb jest równa 100,a suma 25% 1 liczby i 75% 2 liczby jest równa 45.Jakie to liczby??

2.) za 2 kg jabłek i 4 kg gruszek zapłacono 13,6 zł, a za 4 kg jabłek i 2 kg gruszek zapłacono 12,2 zł.Oblicz cenę jabłek i cenę gruszek.

3.) suma dwóch liczb jest równa 70.Jeżeli 1 liczbę zwiększymy o 20%,a 2 zmniejszymy o 20% to ich suma zwiększy się o 2.Jakie to liczby.

4.)Obwód prostokąta jest równy 48cm.Jeżeli 1 bok prostokąta zwiększymy o 25%,a drugi zmniejszymy o 2 cm,to obwód tego prostokąta nie ulegnie zmianie.Oblicz boki prostokąta.

Proszę pomóżcie.. bo ja tego nie czaje.. ;/

2

Odpowiedzi

2010-02-10T17:19:40+01:00
1) x+y=100
0,25x+0,75y=45
x=100-y
0,25*(100-y)+0,75y=45
25-0,25y+0,75y=45
0,5y=20 /2
y=40
100-40=60
Odp.x=60,y=40

2) 2kg jablek+4kg gruszek=13,6
4kg jablek+2 kg gruszek = 12,20
1kg jablek = (13,60-4kg gruszek)/:2
1 kg jablek = 6,80-2kg gruszek
4(6,80-2kg gruszek)+2 kg gruzzek =12,20
27,20-8kg gruszek + 2 kg gruszek = 12,20
-6kg gruszek=-15/:-6
Odp:
1kg gruszek =2,50
1 kg jablek = 1,80

3)x+y=70
1,2x+0,8y=72
x=70-y
1,2*(70-y)+0,8y=72
84-1,2y+0,8y=72
-0,4y=-12/*(-2,5)
Odp:
y=4,8
x=65,2

4)ab=48
(1,25a)(b-2)=48
1,25*ab-2,5a=48
1,25*48-2,5a=48
60-2,5a=48
-2,5a=48-60/:(-2,5)
Odp:
a=4,8
b=48/4,8=10
2010-02-10T17:20:42+01:00
1. x- jedna liczba
y-druga liczba

układ równan:
y+x=20
25%x+75%y=45

x=20-y
0,25x+0,75y=45

x=20-y
0,25(20-y)+0,75y=45

x=20-y
5-0,25y+0,75y=45

x=20-y
5-0,5y=45

x=20-y
y= 40

x=-20
y=40
2. x-jabłka
y- gruszki

układ rów:

2x+4y=13,6
4x+2y=12.2

3. x- jedna liczba
y- druga

x+y= 70
(x+0,20)+(y-0,20) = 70+24. x-jeden bok
y-drugi bok

2x+2y=48
(2x+0.25)+(2y-2)=48

i rozwiązujesz jak to 1 zadanko ;))

w 1 powinno być 100 sorki