Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T17:19:46+01:00
Dane:
woda cieplejsza
T₁ = 80⁰C
woda zimniejsza
T₂ = 25 ⁰C
m₂ = 200 kg

T = 38⁰C
Szuk:
m₁
Rozw.:
Q₁ = m × Cw × ΔT
ΔT= T₁ -T
Q₁ = m₁ × Cw × ( T₁ -T)
Q₂ = m₂ × Cw × ΔT
ΔT= T -T₂
Q₂ = m₂ × Cw × ( T -T₂ )

Q₁ = Q₂
m₁ × Cw × ( T₁ -T) = m₂ × Cw × ( T -T₂ )
m₁ × ( T₁ -T) = m₂ × ( T -T₂ )
m₁= m₂ × ( T -T₂ ) / ( T₁ -T)
m₁= 200kg×(38⁰C-25⁰C)/(80⁰C-38 ⁰C) = 61,9 kg