Rozwiąż równania w pamięci :
a)x+8= 20
x=

b)2a=-16
--------

c)y-16=50
---------

d)k: 3=33
--------

e) 70 -z =69
---------

f) 24:u=6
---------

g) 15+c=15
---------

h) -5y=-50
---------
Rozwiąż w pamięci równania :
a) 1/777 v= 1/777
b) 1/880 x= 1/88
c) 595/959 y = 0
d) 1/22 w + 1/222 = 1/222

Podkreśl liczbę, dla której wartość lewej strony rółwnania jest równa liczbie po prawej stronie :
a) 2x+5=7 6, 1 , -1
b) 2-4x= 6 -1, 0 , 1
c) x-7=-9 1, 2, -2
d) 3(x-2)=9 -5, 5, 3
Podkreśl równania, które spełnia liczbę 0 :
2x+8 =8 7y=7-7y 4z+5z=9 3v=4v 6u=0 (2 1/6+4/7)w=0
Nie używając cyfr 0, napisz trzy inne równania, których rozwiązaniem jest liczba 0.
............ .................. .......................

Przekształć lewą stronę równania i znajdź rozwiązanie :
a) 2 x -5 +2x+7-3x=8
.................... =8
..........
b)2y-2+3y-5y+2-y=4
.................=4
...........

3

Odpowiedzi

2010-02-10T17:24:50+01:00
Ad1
a)x=12
b)a=-8
c)y=66
d)k=99
e)z=1
f)u=1/4
g)c=0
h)y=10
Ad2
a)v=1
b)x=10
c)y=0
d)w=0
Ad3
a)1
b)-1
c)-2
d)5


6 4 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T17:33:15+01:00
A)x+8= 20
x=20 - 8
x=12

b)2a=-16 /2
a=-8

c)y-16=50
y=50+16
y=66

d)k: 3=33
k=99

e) 70 -z =69
-z=69+70
-z=139 /-1
z=-139

f) 24:u=6
u=4


g) 15+c=15
c=15-15
c=0

h) -5y=-50 /5
-y=-10
y=10

Podkreśl liczbę, dla której wartość lewej strony rółwnania jest równa liczbie po prawej stronie :
a) 2x+5=7 6, 1 , -1
2x=7-5
2x=2
x=1

b) 2-4x= 6 -1, 0 , 1
-4x=6-2
-4x=4
x=-1


c) x-7=-9 1, 2, -2
x=-9+7
x=-2

d) 3(x-2)=9 -5, 5, 3
3x-6=9
3x=9+6
3x=15
x=52x+8 =8
6u=0
14 3 14
2010-02-10T17:34:59+01:00
X =12

2) a= -8

3) y=66

4) jezeli k/3 = 33 to k= 99

5) z=1

6) u= 1/6

7) c=0

8) y=10

2
a) v= 1

x= 1/10

y= 0

w= 0

3 a) 1

b -1

c -2

d 5

4 2x+8 =8 6u=0 2 1/6+4/7)w=0
Nie używając cyfr 0, napisz trzy inne równania, których rozwiązaniem jest liczba 0.

1/2 x -1/2 x = 2 -5 + y = -5 4/5x - 4/5x = 1/2 x 2

A x= 6

-y=4
6 4 6