Odpowiedzi

2013-10-05T23:50:13+02:00
.Podział Księstwa Warszawskiego


Car Aleksander chętnie zatrzymałby całe Księstwo Warszawskie (zajęte przez rosyjskie wojska w początkach 1813 r.) i zapewne dlatego usilnie zaskarbiał sobie przychylność Polaków. Pozostałe mocarstwa były takiemu przesunięciu wpływów rosyjskich na zachód zdecydowanie przeciwne. W wyniku długotrwałych przetargów dokonano podziału Księstwa:


a) Zachodnia Wielkopolska przeszłą do Prus jako Wielkie Księstwo Poznańskie;


b) Kraków z okolicą ogłoszono wolnym miastem (Rzeczpospolita Krakowska) pod kuratelą trzech mocarstw rozbiorowych);


c) Reszta terytorium Księstwa weszła w skład Królestwa Polskiego związanego z Rosją.


Na Kongresie potwierdzenie pozbawienie Polaków samodzielnego bytu państwowego, choć gwarantowano im swobodę poruszania się, osiedlania i rozwijania swej kultury na obszarze Rzeczypospolitej z 1772 r.(postulat ten nigdy nie był zrealizowany).