Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-10T19:10:41+01:00
Razu pewnego czcigodny w swej nieomylności i władzy, swym niesłychanym majestacie król Bolesław oszukany został przez swego podłego wasala, Henryka. Henryk dzierżawił lenno królewskie od czasu gdy największy z władców, ojciec Bolesława, dał mu je za swe posługi. Jako iż Henryk posiadał wiele immunitetów oraz beneficjów, nadanych i przez ojca Bolesława jak i samego króla, czcigodny i nieomylny pan nasz, zaś senior jego, Bolesław nałożył specjalny podatek. Na tę sposobność Henryk wielką krzywdę chłopom wyrządził, gdyż podniósł pańszczyznę i chłopi na jego włościach cierpieli głód. Król mądry i sprawiedliwy, nieomylny w swych osądach zdjął podatek i nakazał Henrykowi na rzecz siebie daninę oddać, co też ten drugi uczynił.
1 5 1