Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T14:25:17+01:00
Hitler:
Urodził się w 1889 roku w Austrii w miejscowości Braunau. Bez powodzenia zdawał do Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu na wydział malarstwa.
W 1919 roku wstąpił do Niemieckiej Partii Robotniczej, a w 1923 roku, po nieudanym puczu monachijskim został skazany na pięć lat więzienia. Tam napisał książkę Mein Kampf (Moja walka), w której sformułował program ruchu nazistowskiego. Został przedterminowo zwolniony z więzienia. 30 I 1933 został kanclerzem i rozpoczął etap skupiania władzy w swoim ręku. Po śmierci Hindenburga w 1934 został prezydentem i ogłosił się wodzem. W 1939 rozpętał II Wojnę Światową poprzez pakt Ribbentrop- Mołotow.W wyniku działań wojennych prawie cała Europa znalazła się pod panowaniem niemieckim. W latach 1944-1945 skoncentrowane uderzenia alianckie doprowadziły do klęski III Rzeszy, w wyniku której Hitler popełnił 30 IV 1945 w Berlinie samobójstwo, wraz z poślubioną dzień wcześniej żoną Ewą Braun.

Stalin:
Urodził się w 1897 roku.Studiował 5 lat w seminarium duchownym w Tyflisie (Tbilisi). Od 1898 związany z Rosyjską Socjaldemokracją. Opowiadał się po stronie bolszewików. Był jednym z organizatoró rewolucji październikowej. Od kwietnia 1922 sekretarz generalny Rosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików). Razem z Hitlerem rozpętał II wojnę światową.Zmarł w niejasnych okolicznościach w 1953 roku.

Mussolini:
Urodzony w 1883 roku.W 1902 wstąpił do partii socjalistycznej, z której został wyrzucony po opowiedzeniu się za wojną w 1914. Był twórcą ideologii faszyzmu.Według Musoliniego jednostka jest wartością wyłącznie jako część narodu.Uciekając do Szwajcarii został schwytany przez włoskich partyzantów i rozstrzelany w 1945 roku.