Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-11T01:00:15+01:00
Banki stosują dwa rodzaje oprocentowania stałe lub zmienne. oprocentowanie stałe jest to wynagrodzenie za udostępnienie środków finansowych, które obowiązuje niezmiennie przez cały okres trwania umowy; oprocentowanie stałe jest stosowane przeważnie w przypadku lokat i kredytów krótkoterminowych (do 12-u miesięcy), oprocentowanie zmienne jest to wynagrodzenie za udostępnienie środków finansowych, którego wysokość może się zmieniać w czasie trwania umowy w wyniku powstania okoliczności przewidzianych w umowie; oprocentowanie zmienne stosuje się najczęściej w przypadku lokat i kredytów długoterminowych.