1.Jaka jest objętość sześcianu,którego pole powierzchni całkowitej wynosi 600cm²?
2.W prostopadłościennym akwarium wypełnionych w trzech czwartych wodą znajduje się 45 litrów wody.Podstawa tego akwarium jest prostokątem o wymiarach 50cmx30cm.Wysokość tego akwarium jest równa:
a.30cm b.300cm c.40cm d.400cm

Daje naj!

1

Odpowiedzi

2010-02-10T17:23:10+01:00
1.
600 cm2- pole kwadratu
a= 600 cm2/4=150cm
150 cm- długość jednego boku

Objętość:
150cm*150 cm*150 cm= 3375000 cm3