Odpowiedzi

2010-02-10T17:28:26+01:00
Zamek wybudowany w stylu gotyckim od ponad czterystu lat był własnością rodziny Horeszków. Gdy żył Stolnik odbywały się tu przyjęcia, wystawne bale, zamek był zadbany.
Po tym jak Jacek Soplica zabił Stolnika, zamkiem opiekował się klucznik Gerwazy, nakręcając zegary rodzinnne Horeszków itp.
Wkrótce jednak budowla stała się przedmiotem sporu między dwiema rodzinami. Sędzia Soplica uważał bowiem, że po podziale majątku Horeszków przez Rosjan na sejmiku, zamek w większej części został jemu przydzielony. Klucznik Gerwazy zaś usilnie namawiał do przejęcia rodowej własności przybyłego do Półkozic Hrabiego.
Znaczącym wydarzeniem dotyczącym sporu była kłótnia wywołana zachowaniem Gerwazego podczas uczty – kiedy to wszedł i z wielkim hałasem nakręcił stare zegary. Wyraźnie zirytowało to Podkomorzego i już niewiele trzeba było wzajemnych utarczek, by doprowadziły w końcu do bitwy.
Nazajutrz Sędzia napisał pozew, który posłał do Hrabiego. Woźny nie zastał go jednak w domu gdyż, słuchając rad Klucznika ten pojechał do Zaścianka w celu organizacji powziętej decyzji.
Tak właśnie doszło do zajazdu. Nocą na dwór Sopliców napadł Hrabia wraz z grupą sprzyjającej mu szlachty zaściankowej- Dobrzyńskich. Zamknął domowników w pokojach, a tymczasem szlachta splądrowała dwór. Najeźdźcy szybko upili się winem z soplicowskiej piwnicy i usnęli na dziedzińcu zamku Horeszków. Tryumf nie trwał jednak długo, bowiem na drugi dzień Moskale przybli do Soplicowa- prawdopodobnie dlatego że ktoś doniósł o walce. Trzeba dodać że takie działania były pod Zaborami zabronione.
Wtedy to Sopliców i ludzi Hrabiego połączył wspólny cel i zjednoczone siły pokonały wojska Moskali. Po bitwie Tadeusz i Hrabia wyjechali za granice by tam walczyć we wspólnym sprawie.
Ostatecznym zakończeniem sporu nastąpiło po powrocie do kraju Hrabiego i Tadeusza. Wtedy to młodzieniec Soplica, biorąc za żonę Zosię z domu Hreczeszankę na zawsze połączył zwaśnione rody.
2 3 2