Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T17:25:06+01:00

Zamierzam przyjąć sakrament bierzmowania, aby umocnić moją wiarę.
Pragnę bardziej zjednoczyć się z Bogiem . Jest to moja dobrowolna i
świadoma decyzja . Przygotowania do bierzmowania bardzo pomagają mi
także w życiu osobistym, mogę dzieki nim odnaleźć się w chaosie, który
panuje i jest tak powszechny wśród młodzieży . W Bogu odnajduję spokój
harmonię, jest ucieczką od problemów . Codzienna nawet bardzo krótka
modlitwa wycisza mnie . Chcę bierzmowaniem oddać się Panu,
zjednoczyć się z nim trwale . Wierze, że dzieki temu bedzie on nademną
czuwał .
2010-02-10T17:34:03+01:00

znalazlam to w innym poscie


"Dlaczego pragnę przystąpić do sakramentu bierzmowania?Przed wstąpieniem do nieba Pan Jezus powiedział do apostołów, że da im innego Pocieszyciela, który od tej pory będzie opiekował się Kościołem. Chrystus miał oczywiście na myśli Ducha Świętego, który jest Bogiem i trzecią osobą w Trójcy Świętej. Duch Święty jest nam potrzebny do tego, aby żyć prawdziwe po chrześcijańsku, drogą zbawienia, abyśmy umieli i mogli tę drogą wskazać także innym ludziom. Duch Święty oświeca nasze serca i umysły byśmy rozumieli naukę Pana. Jest on źródłem dobrych natchnień i pomysłów. Jego światło pomaga nam w nauce, a jego mądrość w podejmowaniu decyzji, broniąc nas przed pomyłkami. Bardzo zależy mi na tym,a by Duch Święty pomagał mi w życiu codziennym, abym żyła zgodnie z przykazaniami każdego prawdziwego chrześcijanina. Wierzę, że podczas bierzmowania Duch Święty obdarzy mnie swymi darami: mądrością, abym odróżniała dobro od zła, rozumem, bym rozumiała Boże przykazania, radą, żebym umiejętnie sobą kierowała i pokornie słuchała rad, męstwem, bym umiała się bronić przed złem i bym umiała bronić własnej wiary, umiejętnością, bym uczciwie żyła, pobożnością abym wiernie służyła Panu i bojaźnią Bożą, żebym traktowała Boga po synowsku. Pragnę przystąpić do sakramentu bierzmowania, ponieważ pragnę by duch Święty umacniał mnie i moją wiarę, chcę dawać przykład wszystkim ludziom, by umieli żyć w zgodzie z Panem. Bardzo jest ważne dla mnie stać się wreszcie dojrzałym chrześcijaninem, takim, który rozumie słowa Pana, takim,który każdy dzień poświęca Bogu i daje mu całego siebie, swoje smutki, cierpienia, a także chwile radosne i sukcesy. Oczekuję, że Duch Święty pomoże mi w nauce, bym stała się mądrą i wykształconą osobą, bym doszła w życiu do celu i żebym mimo wszystko umiała żyć skromnie, pokornie i z wdzięcznością dla Pana Boga, któremu wszystko zawdzięczam. Wierzę, że Duch Święty poprowadzi mnie, bym nauczyła się posłuszeństwa woli Bożej, bym wszystko robiła wyłącznie z miłości do Pana i dla Jego chwały. Bardzo bym chciała poprzez ten sakrament stać się podobna do mojej patronki świętej Salome i być tak blisko Jezusa jak ona. Wiem, że będąc blisko niego nic nie będzie mi straszne i pokonam szatan nie tylko w sobie, ale także pomogę pokonać go w innym ludziach. Dzięki Duchowi Świętemu będę mogła apostołować przykładem własnego życia, pouczającym słowem, modlitwą, czynieniem dobra, cierpieniem i ofiarą. Właśnie, dlatego tak bardzo pragnę przystąpić do sakramentu bierzmowania. "
http://www.sciagawa.pl/a/2552.html