Na rysunki (załącznik)przedstawiony jest wykres fynkcji f
a) podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji f
b) podaj wartość najmniejszą oraz największą funkcji f
c) podaj miejsca zerowe funkcji f
d) określ przedziały monotniczności funkcji f
e)podaj zbiór argumentów dla których funkcja f przyjmuje wartości ujemne oraz dodatnie
f) czy funkcja f jest równowartościowa? odpowiedz uzasadnij

1

Odpowiedzi

2009-10-11T15:36:23+02:00