Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T17:33:18+01:00
X+y- suma liczb x i y
a-b - różnica liczb a i b
a × b×c - iloczyn liczb a, b i c
m/n - iloraz liczb m i n
2×(a+b) -iloczyn liczby 2x i sumy liczb a i b
3+a² - suma liczby 3 i kwadratu liczby a
(a×b×b×c+a×c) = (a²×b²xc²) - iloczyn kwadratu liczby a, kwadratu liczby b i kwadratu liczby c
x²-2 - różnica kwadratu liczby x i liczby 2
(a-b):4 - iloraz różnicy liczb a , b i liczby 4
1 5 1