1.Dziecko o masie 40 kg biegnie z szybkością 10km/h. Wskakuje na wózek o masie 60 kg.Z jaką szybkością będzie się poruszał wózek wraz z dzieckiem . Prędkość wyraz w m/s

2.Wujek sprzątając przesuwa szafę o masie 100kg z prędkością 1 m/s doznając przy tym prędkości odrzutu 0,8 m/s . Oblicz masę wujka.

1

Odpowiedzi

2010-02-12T16:49:46+01:00
W dwóch zadaniach korzystamy z zasady zachowania pędu

zad 1.
Dane m, M, V₁
Szukane V₂ - prędkość wózka z dzieckiem

mV₁=(M+m)V₂
V₂=mV₁/(M+m)
V₂= (40kg * 10km/h)/(40kg+60kg) = 4 km/h = (10/9) m/s

zad 2.
Dane M, V₁, V₂
Szukane m - masa wójka

MV₁=mV₂
m=(MV₁)/V₂
m=(100 kg * 1 m/s)/0,8 m/s = 125 kg.

Wójek jest cięższy od szafy :). Obliczenia nie kłamią :p
Pozdrawiam