Rozwiąż rownania :
a ) x + 75=57
b) 1 1/3 +y=2 3/4
c) x-34=-35
d) 3x=2x +1/7
e) 3x -x=-2x
f)5y=13
g) 1/7 x=-2
h) -7b=7/8
i) 7x+7=35
j)2-x=5-2x
k)69-x=x+96
l ) 1/2 x+5=x+8

Rozwiąż równanie :
a) 97=2x-5
b) 43=7+9x
c) 17=11-12x
d) 3 2/3 =1/2x-1/3

Zróbcie to pliska ;d

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-10T17:38:12+01:00
A ) x + 75=57
x=57-75
x=-18
b) 1 1/3 +y=2 3/4
c) x-34=-35
x=-35+34
x=-1
d) 3x=2x +1/7
3x-2x=1/7
x=1/7
e) 3x -x=-2x
2x=-2x
x=0
f)5y=13
y=13-5
y=8
g) 1/7 x=-2
x=-2:1/7
x=¹₁₄
h) -7b=7/8
b=7/8:7
b=8
i) 7x+7=35
7x=35-7
7x=28
x=4
j)2-x=5-2x
2-5=-2x+x
-3=3x
x=-1
k)69-x=x+96
69-96=x+x
-2x=27
x=-13,5
l ) 1/2 x+5=x+8

Rozwiąż równanie :
a) 97=2x-5
97+5=2x
102=2x
x=51
b) 43=7+9x
43-7=9x
36=9x
x=4
c) 17=11-12x
17-11=-12x
6=-12x
x=-2


2010-02-10T18:16:12+01:00
Rozwiąż rownania :
a ) x + 75=57/-75
x = 57 - 75
x = -18

b) 1¹₃+ y = 2 ³₄ |-1¹₃
y = 2³₄ - 1 ¹₃
y = 2 9/12 - 1 4/12
y = 1 5/12

c) x-34=-35/+34
x = -1

d) 3x=2x +1/7 |-2x
x = 1/7

e) 3x -x=-2x
2x = -2x / +2x
4x = 0

f)5y=13 /:5
y = 2³/5

g) 1/7 x=-2 /:¹/7
x = -14

h) -7b=7/8
b = - ¹/8

i) 7x+7=35
7x = 28
x = 4

j)2-x=5-2x
3x = 3
x = 1

k)69-x=x+96
-2x = 27
x = 13,5

l ) 1/2 x+5=x+8
½x -x = 8 - 5
-1½x = 3
x = -6


Rozwiąż równanie :
a) 97=2x-5
2x - 5 = 97
2x = 102
x = 51

b) 43=7+9x
9x +7 = 43
9x = 43 - 7
9x = 36
x = 4

c) 17=11-12x
11 - 12x = 17
-12x = 28
x = 2 1/3

d) 3 2/3 =1/2x-1/3
½x -¹₃= 3²₃
½x = 4
x = 8

To chyba wszystko... Mam nadzieję ^^