Przedstaw pozytywne i negatywne znaczenie bakterii w przyrodzie dla człowieka, podając po trzy lub cztery przykłady:

1.POZYTYWNE znaczenie bakterii
a) w przyrodzie
b)dla człowieka
2.NEGATYWNE znaczenie bakterii
a)w przyrodzie
b)dla człowieka

1

Odpowiedzi

2009-10-11T15:41:59+02:00
1a. -wzbogacają glebę w azot;
-włączają w obieg niektóre pierwiastki np. C, S, N, P;
-mineralizują materię organiczną;
-biorą udział w samooczyszczaniu zbiorników wodnych;
b. -bakterie w jelicie grubym człowieka: wytwarzanie witaminy B i K;
-wykorzystanie w różnych gałęziach przemysłu np. farmaceutycznym, włókienniczym, gorzelniczym itd.;
-stanowią modelowy obiekt badań w genetyce i inżynierii genetycznej

2a. -choroby roślin;
-choroby zwierząt;
-uwalnianie azotu z gleby;

b. -chorobotwórczość;
-niszczenie materiałów przemysłowych;
-niszczenie artykułów spożywczych.
139 4 139