Wybierz te czynniki, które zwiększają żyzność gleby:
a) dodanie pruchnicy do gleby
b) zakwaszenie gleby
c) usuwanie próchnicy z gleby
d) właściwe stosowanie nawozów
e) stałe usprawiedliwienie tych samych roślin
f) dodanie do gleby soli kademu lub ołowiu
g) spulchnienie gleby

3

Odpowiedzi

2010-02-10T17:38:51+01:00
2010-02-10T17:39:04+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T17:42:19+01:00