Odpowiedzi

2010-02-10T18:16:48+01:00
Przyczyny wybuchu drugiej wojny światowej:
- narodziny faszyzmu w europie.
- dojście A. Hitlera do władzy (30.01.1933 r. - powsatnie III Rzeszy).
- głoszenie haseł antysemickich.
- tworzenie pojęcia ''rasy panów''.
- dążenie do poszerzenia ''przestrzeni życiowej'' dla Niemców.
- łamanie przez Niemcy zasad traktatu wersalskiego z 28.06.1919r.
- wprowadzenie powszechnego obowiązku służby wojskowej w marcu 1935r.
- początek intensywnych zbrojeń, budowa przemysłu ciężkiego-zbrojeniowego.
- zwycięstwo w plebiscycie i wcielenie do Rzeszy Zagłębia Saary w 1935r.
- remilitaryzacja Nadrenii w 1936r.
- wkroczenie wojsk niemieckich do strefy zdemilitaryzowanej.
- budowa umocnień na tzw. linii Zygfryda.
-zawarcie przez Niemcy, włochy, Japonię tzw. Paktu Antykominternowskiego i powstanie tzw. osi Berlin-Rzym-Tokio (1936-1937).
- podpisanie w Berlinie układu polityczno-wojskowego zwanego paktem stalowym potwierdzającego sojusz Niemiec i Włoch 22.05.1939r.
- udział niemieckiego Legionu Condor w wojnie domowej w Hiszpanii po stronie gen. F. Franco w 1936r.
- wcielenie Austrii do Rzeszy 13.03.1938r.
- ograniczenie się mocarstw zachodnich tylko do not protestacyjnych.
- konferencja w Monachium z udziałem premiera Francji E. Daladiera, premiera Wielkiej Brytanii A. Nevilla Chamberlaina, A. Hitlera i B. Mussoliniego oraz oddanie Sudetów Hitlerowi (zdrada Czechosłowacji).
- oderwanie Słowacji od Czechosłowacji 15.03.1939r.
- zajęcie przez Hitlera Kłajpedy należącej do Litwy w marcu 1939r.
-zerwanie przez Hitlera Paktu o nieagresji z Polską 28.04.1939r. oraz przygotowanie planu ataku na Polskę 26.08.1939r.
- fiasko rokowań moskiewskich prowadzonych przez ZSRR z Wielką Brytanią i Francją - podwójna gra Stalina.
- podpisanie Paktu Ribentrop-Mołotow o nieagresji między III Rzeszą, a ZSRR.
Skutki drugiej wojny światowej:
- śmierć ponad 53 mln ludzi, około 35 mln zostało rannych.
- zlikwidowanie faszyzmu.
- osłabienie systemu kapitalistycznego.
- ogromne zniszczenia.
- straty materialne szacowane na ponad 260 mln dolarów.
- nowe granice państw.
- migracja ludności.
- zmniejszyła się rola państw, które przed wojną były potęgami (Anglia, Francja, Niemcy).
- wzrost znaczenia ZSRR i USA.
- całkowity rozpad systemu kolonialnego.
- powstanie państw trzeciego świata.
- podział świata na strefy wpływów.
- powstanie ONZ w 1945r.
- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948r.
- uznanie niepodległości i suwerenności wielu państw.
- Represje nałożone na państwa osi.

48 4 48