Odpowiedzi

2010-02-10T17:46:57+01:00
Mit opowiada o braciach bliźniakach Romulusie i Remusie, którzy w niewiadomy
sposób zostali spłodzeni, a po urodzeniu wyrzuceni przez króla Tarchecjusza z Alby.
Uratowała ich i wychowała wilczyca.
Zgodnie z legendą Romulus wybudował i umocnił osadę na Palatynie, jednym z siedmiu wzgórz Rzymu.
Miast Rzym powstało przez połączenie dwóch plemion- Latynów i Sabinów- w jedną wspólnotę miejską. Na osiedlających się na siedmiu wzgórzach- Palatynie, Eskwilinie,
Wiminale i Kwirynale- na Rzymian oddziałuje kultura etruska.
Zarówno nazwa Rzym, jak i imię mitycznego założyciela miasta Romulusa pochodzi od arystokratycznego rodu etruskiego "ruma". Etruskowie, którzy opanowali te tereny, przywędrowali prawdopodobnie z Azji Mniejszej.
:):)
2010-02-10T17:49:35+01:00
Romulus i Remus byli synami kapłanki Rei Sylwii oraz samego boga wojny, Marsa. Król Lacjum, obawiając się, że chłopcy w przyszłośći odbiorą mu władzę, polecił włożyć ich do korytka i wrzucić do Tybru. Wilczyca wyciągnęła ich na brzeg i karmiła własnym mlekiem. Romulus i Remus, gdy dorośli, postanowili założyć miasto w miejscu swojego ocalenia. O nazwie miasta mieli zadecydować bogowie. Wskazali na Romulusa, który otoczył miasto murem i od swojego imienia nazwał je ''Roma''. Miało sie to zdarzyć w 753 roku przed Chrystusem.
Od tej daty Rzymianie liczą czas.

to jest jedna wersja tej legendy inna jest taka że romulus zabił remusa. tak mi się zdaje. ale tą wersję mam z mądrej ksiazki od historii ^^