Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T19:17:39+01:00
Florystyka – dział botaniki zajmujący się inwentaryzacją flory w celu ustalania spisu taksonów roślin (np. gatunków, odmian) z podaniem ich stanowisk na określonym obszarze. Obecnie florystyka jest nauką podstawową w badaniach fitosocjologicznych i fitogeograficznych, a poznanie flory danego obszaru stanowi podstawę racjonalnego planowania przestrzennego. W wyniku prac florystycznych możliwe jest wskazanie obszarów ważnych dla zachowania różnorodności biologicznej, w tym stanowisk gatunków zagrożonych i chronionych. Prace florystyczne są też podstawą do poznania zasobów poszczególnych gatunków i tendencji ich zmian, a w konsekwencji oceny stopnia ich zagrożenia, ew. ekspansywności lub inwazyjność.

Publikowaniu prac z zakresu florystyki są poświęcone specjalne czasopisma, np. w Polsce Fragmenta Floristica et Geobotanica.
o to chodziło jak nie to nic innego nie znalazłam ;(