Zjawisko synergii ma miejsce na rynku medialnym w Polsce i w znacznym stopiu ogranicza koszty funkcjonowania poszczegolnych jego jednostek. - Czy zgadzasz się z powyższą tezą, czy też sytuacja na rynku jest jej zupełnym zaprzeczeniem. Wyjaśnij swoje zdanie

1

Odpowiedzi

2010-02-12T12:01:31+01:00
Nie zgadzam się ! Gdyż Zjawisko synergii polega na tym, że współdziałające elementy dają wypadkowy wynik pod jakimś względem większy niż prosta suma skutków wywołanych przez każdy czynnik z osobna.