Za rozwiązanie bez obliczeń zgłaszam błędną
Tylko nie za dużo tych obliczeń.

Napisz odpowiednie równanie :
d)
Pewien towar kosztował x złotych.
Następnie jego cenę podwojono a potem
Obniżono o 5zł.Nowa cena jest o 10zł większa od starej.

1.Dwukrotność liczby x jest o 2 większa od x .Zadanie to można zapisać w postaci równania :

A.2x = x + 2
B.x = 2(x + 2)
C.2x + 2 = x
D.2(x - 2) = x

2.Do gimnazjum im. Mikołaja Kopernika uczęszcza 250 uczniów w tym c chłopców . Dziewczyn jest o 15 mniej niż chłopców wynika stąd że :

A.250 = c + 15
B.c + c - 15 = 250
C.250 - 15 + c = c
D.c + 15c = 250

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-10T17:45:31+01:00
D)Pewien towar kosztował x złotych.
Następnie jego cenę podwojono a potem
Obniżono o 5zł.Nowa cena jest o 10zł większa od starej.

x-cena towaru na poczatku
2x-5=x+10
x=15

1.Dwukrotność liczby x jest o 2 większa od x .Zadanie to można zapisać w postaci równania :
2x=2+x
czyli A.

2.Do gimnazjum im. Mikołaja Kopernika uczęszcza 250 uczniów w tym c chłopców . Dziewczyn jest o 15 mniej niż chłopców.
c-liczba chlopcow
c-15-liczba dziewczyn

B.c + c - 15 = 250
3 3 3
2010-02-10T17:47:39+01:00
X-cena poczatkowa
2x-5=10x
-5=10x-2x
-5=8x/:8
-5/8=x

2) A

3)B
2 5 2