Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T23:42:59+01:00
2/176
a) -3x=2x-10
-3x-2x=-10
-5x=-10 |:(-5)
x=2

b) 2x-2=7-x
2x+x=7+2
3x=9 |:3
x=3

c) 10=4-2x
10-4=-2x
-2x=6 |:(-2)
x=-3

d) -(2x-1)=4
-2x+1=4
-2x=4-1
-2x=3 |:(-2)
x=(-⅔)

e) 2(x+1)=x
2x+2=x
2x-x=-2
x=-2

f) 2t-(3t+1)=6
2t-3t-1=6
-t=6+1
-t=7 |:(-1)
t=-7

g) -(4+x)=2(3-x)
-4-x=6-2x
-x+2x=6+4
x=10

h) 3(y+6)-y=2(y+9)
3y+18-y=2y+18
3y-y-2y=18-18
0=0
(NIESKOŃCZENIE WIELE ROZWIĄZAŃ)

i) (x-7)-2(3x+5)=3
x-7-6x-10=3
x-6x=3+7+10
-5x=20 |:(-5)
x=-4


3/176
a)
x+2x=x+9
x+2x-x=9
2x=9 |:2
x=4,5

b)
y+(2y-5)=11-y
y+2y-5=11-y
y+2y+y=11+5
4y=16 |:4
y=4

c)
3a+4=(a-1)+(a+7)
3a+4=a-1+a+7
3a-a-a=-1+7-4
a=2

d)
(10-2b)+(6-b)=(10-b)+(4-b)
10-2b+6-b=10-b+4-b
-2b-b+b+b=10+4-10-6
-b=-2 |:(-1)
b=2


7/177
a)
0,12x=6 |×100
12x=600 |:12
x=50

b)
y-0,14y=40,42
0,86y=40,42 |×100
86y=4042 |:86
y=47

c)
1,1a=143 |×10
11a=143 |:11
a=13

d)
2,1x=23,1 |×10
21x=231 |:21
x=11


8/177
a)
(x+x+7):2=20
(2x+7):2=20
x+3,5=20
x=20-3,5
x=16,5

b)
(y+3y+y+10):3=16
(5y+10):3=16 |×3
5y+10=48
5y=48-10
5y=38 |:5
y=7,6

c)
15+y=51-y
y+y=51-15
2y=36 |:2
y=18
16 4 16