Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-10T17:45:15+01:00
upadek rolnictwa w wyniku długich lat pokoju i prowadzenia wyłącznie wojen obronnych zmalała liczba niewolników pracujących w rolnictwie),
- brak niewolników wykwalifikowanych, zajmujących się pracą rzemieślniczą,
- porzucanie zawodu przez wolnych rzemieślników,
- upadek handlu (powrót do gospodarki naturalnej),
- wyludnianie się miast,
- ogromne wydatki na armię (która była uważana do rozstrzygania wewnętrznych konfliktów) i utrzymanie dworu,
37 4 37