Pliss przetłumaczcie jak najszybciej :))


This e-mail message and any attachments are only for the use of the intended recipient and may contain information that is privileged, confidential or exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient, any disclosure, distribution or other use of this e-mail message or attachments is prohibited. If you have received this e-mail message in error, please delete and notify the sender immediately. Thank you.

2

Odpowiedzi

2010-02-10T17:47:16+01:00
Ta wiadomość poczty elektronowej i wszelkie uzupełnienia (więź) są tylko dla użycia przeznaczanego odbiorcy i może zawierać informacja (informacyjny; informacja) który jest uprzywilejowany, konfidencjalny albo zwolniony z ujawnienia pod odpowiednim prawo (reguła; prawny). Jeżeli wy nie jesteście przeznaczany odbiorca, wszelkie ujawnienie, podział (dystrybucja) albo inne użycie (za pomocą) tej wiadomości poczty elektronowej albo uzupełnień (więź) jest zabraniane. Jeżeli wy otrzymaliście tę wiadomość poczty elektronowej w błędzie, proszę usuwają i zawiadamiają nadawcę natychmiast. Dziękują.
2010-02-10T17:48:11+01:00
Ta wiadomość poczty elektronowej i wszelkie uzupełnienia (więź) są tylko dla użycia przeznaczanego odbiorcy i może zawierać informacja (informacyjny; informacja) który jest uprzywilejowany, konfidencjalny albo zwolniony z ujawnienia pod odpowiednim prawo (reguła; prawny). Jeżeli wy nie jesteście przeznaczany odbiorca, wszelkie ujawnienie, podział (dystrybucja) albo inne użycie (za pomocą) tej wiadomości poczty elektronowej albo uzupełnień (więź) jest zabraniane. Jeżeli wy otrzymaliście...