1.Jaką prędkość posiada pojazd,który w czasie 4h przebył drogę 180km?
2.Jakie jest przyspieszenie ciałą,które zwiększyło swoją prędkość o 45m/s w czasie 9s?
3.Jaka siła powoduje,że ciało o masie 6kg porusza się z przyspieszeniem 3m/s*2?
4.Jaki pęd posiada ciało o masie 21kg poruszające się z prędkością 3m/s?
5.Jaki jest ciężar ciała o masie 75kg?
6.Jaką prace wykona siła 7N podczas przesuwania ciała o 5m?
7.Jaka jest moc urządzenia,które w czasie 8s wykona pracę 320J?
8.Jaką energie posiada ciało podniesione na wysokości 9m,którego masa wynosi 3kg?
9.Jaką energie posiada ciało o masie 4kg,które porusza się prędkością 12m/s
10.Jaką częstotliwość posiada ciało,którego okres obiegu po okręgu wynosi 0,2s?
Prosze o jak najszybszą odpowiedź...Wielkie dzięx:)

1

Odpowiedzi

2010-02-11T10:54:44+01:00
Zadanie.1.
Dane:
s=180km
t=4h

Szukane:
V=?

Rozwiązanie
V=s/t
V-s/t
V=180/4
V= 45 km/h

zadanie.2.
Dane:
delta V = 45 m/s
t = 9 s

Szukane:
a = ?

Rozwiązanie:
a = delta V /t
a = 45 m/s /9s
a = 5 m/s^2

zadanie.4.
Dane:
m=21kg
v=3m/s

Szukane:
a=?

Rozwiązanie:
Pęd ciała obliczamy ze wzoru: p=m*v
p=21*3=63kg*m/s

zadanie.6.
Dane:
F= 3 N
s= 5 m

Szukane:
W = ?

Rozwiązanie:
W = F *s
W = 3 N * 5 m= 15 J
To co dałam radę...pozdrawiam