Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T07:41:31+01:00
Do pierwszego skanu:

Odsunął od władzy dynastię Merowingów i objął władzę w państwie Franków!. Przyczynił się on do powstania Państwa Kościelnego w roku 755.
Najwybitniejszym władcą był Karol zwany Wielki.
Dynastia Karolingów wymarła w X wieku. Hugo Kapet objął władzę w 987 roku.
W Niemczech dynastia Ludolfingów .
Otton I w 962 roku został Cesarzem.

III.
Zjazd Gnieźnieński. Koncepcja Ottona III o odrodzeniu Cesarstwa Rzymskiego w skład którego miały wchodzić 4 narody. Oczywiście była to utopia, a sam Otton zmarł w 1002 roku we Włoszech.

Do drugie skanu:

1.
a) 395 rok to nie rozpad Cesarstwa ! Tylko podział i powstanie drugiej stolicy w Konstantynopolu- równorzędnej względem Rzymu. Czego skutkiem był rozpad w 476 i początek wieków ciemnych.

2.
a) w sumie tak, W V- VI wieku Wielka wędrówka ludów,
b) tak, chodzi o Justyniana Wielkiego- ale skoryguj swoje informacje na jego temat.

3.
Majordom- był dworzaninem w Państwie Franków Był bardzo wpływową personą, do jego zadań należała opieka na potomstwem władcy.