Z deski w kształcie trójkąta ostrokątnego o podstawie długości 12 cm i wysokości opuszczonej na tę podstawę równej 6 cm, wycięto możliwie największy kwadrat, którego bok zawiera się w podstawie trójkąta. Oblicz pole kwadratu.

1

Odpowiedzi

2010-02-12T18:50:25+01:00
1. Najpierw trzeba narysować trójkąt o podarych wymiarach.
2. Póżniej zobaczyć ekierką lub linijką, jaki kwadrat można narysować największy.

a - bok kwadratu
a=4cm
Pole kwadratu = 16cm2