PROSZE O POMOC!! klasa 6 o cm* m* szesciennych str 119 i 120 ksiązka
ZAD 1
Akwarium w kształcie prostopadłościanu o krawędziach długości 50cm, 30cm i 20cm jest wypełnione do połowy wodą (narysujcie sobie przykładowy rysunek łatwiej).
a)ile waży (woda !) w akwarium ?
b)o ile cm podniesie się poziom wody w akwarium, gdy dolejemy 3 litry wody ?
c)ile wody należy dolac do tego akwarium, aby było wypełnione do 3/4 (trzy czwarte) wysokosci ?

zad 2
Objętośc graniastosłupa trójkątnego o wysokości 10cm jest równa 320cm*(sześcścienne). Podstawą jest trójkąt prostokątny równoramienny. Jakie długości mają ramiona tej podstawy ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T18:01:24+01:00
Zad1
a)15000cm³=15l
b)⅔ cm
)7,5 l
zad2
pole podstawy=32 cm
a=√16
a=4