Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T13:51:43+01:00
A)
5p-2r=21|*5
3p+5r=-6|*2

25p-10r=105
6p+10r=-12
31p=93
p=3

5*3-2r=21
-2r=21-15
-2r=6
r=-3


b)
2x-3y=10|*5
5x+5y=0|*3

10x-15y=50
15x+15y=0
25x=50
x=2

2*2-3y=10
-3y=10-4
-3y=6
y=-2


c)
5v1+4v2=4|*(-5)
7v1+5v2=6|*4

-25v1-20v2=-20
28v1+20v2=24
3v1=4
v1=4/3

5*4/3+4v2=4
4v2=4-20/3
4v2=-8/3
v2=-2/3


d)
4x+5y=12.3|*2
3x-2y=-4|*5

8x+10y=24,6
15x-10y=-20
23x=4,6
x=5

4*5+5y=12,3
5y=12,3-20
5y=-7,7
y=-1,54


e)
3x-0.2y=35|*(-25)
2.5x-5y=5

-75+5y=-875
2,5x-5y=5
-72,5x=-870
x=12

3*12-0,2y=35
-0,2y=35-36
-0,2y=-1
y=5