Odpowiedzi

2010-02-10T17:54:16+01:00
Ogłaszając tzw. uniwersał połoniecki
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T17:54:54+01:00
Tadeusz Kościuszko aby zachęcić chłopów do walki wprowadził Uniwersał połaniecki. Znosił on poddaństwo osobiste chłopów oraz gwarantował im nieusuwalność ziemi, jeśli wywiązywali się ze swoich powinności wobec dworu. Na czas powstania zmniejszył pańszczyznę. Chłopi, którzy wstąpili do wojska byli zwolnieni na czas pełnienia służby (oraz ich rodziny).
Zaczął przeobrażać chłopów pańszczyźnianych ze słabą świadomością narodową w świadomych obywateli, gotowych do walki w obronie ojczyzny. Proces trwał przez wiele pokoleń.
Po wygranej bitwie pod Racławicami (4 kwietnia 1794 r.) na znak uznania dla kosynierów, Tadeusz Kościuszko nosił chłopską sukmanę zamiast munduru generalskiego.
2010-02-10T18:01:00+01:00
Aby zapewnić znaczny udział chłopów w insurekcji Kościuszko wydał w miejscowości Połaniec tzw. uniwersał połaniecki, który miał znieść poddaństwo, czyli zależność chłopa od szlachty a chłopom służącym w wojsku zmniejszyć wymiar pańszczyzny. Niestety, działanie to trafiło na opór szlachty i nie przyczyniło się do zwiększenia liczebności armi.