Romek, przygotowując się do klasówki, zaplanował, że rozwiąże 28 zadań. W czwartek rozwiązał ich kilka, w piątek dwa razy więcej niż w czwartek, a w sobotę dwa razy więcej niż w piątek- i plan został zrealizowany. Ile zadań rozwiązał w poszczególne dni?

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-10T17:53:07+01:00
X - zadania rozwiązane w czwartek
2x - zadania rozwiązane w piątek
2(2x) - zadania rozwiązane w sobotę
28 - wszystkie zadania rozwiązane

Rozwiązanie:
x+2x+[2(2x)]=28
x+2x+4x=28
7x=28 |÷7
x=4 - zadania rozwiązane w czwartek
2x=2×4=8 - zadania rozwiązane w piątek
2(2x)=2(2×4)=2×8=16 - zadania rozwiązane w sobotę

Sprawdzenie:
x+2x+[2(2x)]=?28
L=4+8+16
L=28
P=28
L=P
  • Użytkownik Zadane
2010-02-10T17:53:10+01:00
X-zadania rozwiazane w czwartek
2x-w piatek
4x-w sobote

x+2x+4x=28
7x=28/:7
x=4

czw-4
piatek-8
sob-16
2010-02-10T17:55:59+01:00
X- zadania rozwiązane w czwartek
2x - zadania rozwiązane w piątek
4x - zadania rozwiązane w sobotę
28- suma rozwiązanych zadań

x+2x+4x=28
7x=28/:7
x= 4

x-4
2x-8
4x-16

Odp. w czwartek rozwiązał 4 zadania, w piątek 8, a w sobotę 16