Rozwiąż równania:

-x + 2 = 8

3(1-x) +2 = -7

4(3x +2) +5(2x+3) = - (2x +13)

4(x-2)-2(x-4)=5(x+1) - 3x

2(x-4) = 2(2x - 1) + 6 (x +1)

1/2y +3 = 7

3/5y + 2/5 = 4

3(y+3) = 5y +2 +2y

7(y+3) = 5y + 2 + 2y

y/2 + 1/3 = 7/6

0,2x + 0,3 = 1,3

5x - 0,8 + 0,1 + 2x

8x - 0,2 = 8x - 0,1

0,001x + 17 = - 0,16x

- 0,07(10x - 7) = 0,3x

x < -x

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T18:10:18+01:00
-x + 2 = 8
-x = 8-2
-x = 6 / :(-1)
x= -6

3(1-x) +2 = -7
3-3x +2 = -7
-3x = -7-2-3
-3x = -12 / :(-3)
x = 4

4(3x +2) +5(2x+3) = - (2x +13)
12x+8+10x+15 = -2x-13
12x+10x+2x = -13-15-8
24x = -36 / :24
x = -1,5

4(x-2)-2(x-4)=5(x+1) - 3x
4x-8-2x+8 = 5x+5-3x
4x-2x-5x+3x = 5+8-8
0 = 5 równanie sprzeczne

2(x-4) = 2(2x - 1) + 6 (x +1)
2x-8 = 4x-2+6x+6
2x-4x-6x = -2+6+8
-8x=16 /:(-8)
x = -2

1/2y +3 = 7
1/2y = 7-3
1/2y = 4 / *2
y = 8

3/5y + 2/5 = 4
3/5y = 4- 2/5
3/5y = 3 ³/₅ / *⁵/₃
y = ¹⁸/₅ *⁵/₃
y = 6

3(y+3) = 5y +2 +2y
3y+9 = 5y+2+2y
3y-5y-2y = 2-9
-4y = -7 / :(-4)
y = 1¾

7(y+3) = 5y + 2 + 2y
7y+21 = 5y +2 + 2y
7y-5y-2y = 2-21
0 = -19 równanie sprzeczne

y/2 + 1/3 = 7/6 / *6
3y + 2 = 7
3y = 7-2
3y = 5 / : 3
y = 1⅔

0,2x + 0,3 = 1,3
0,2x = 1,3 -0,3
0,2x = 1 / :0,2
x = 5

5x - 0,8 + 0,1 + 2x
7x = 0,7 /:7
x= 0,1

8x - 0,2 = 8x - 0,1
8x-8x = -0,1 +0,2
0 = 0,1 równanie sprzeczne

0,001x + 17 = - 0,16x
0,001x+0,16x = -17
0,161 x = -17 / : 0,161
x= 105,6

- 0,07(10x - 7) = 0,3x
-0,7x+0,49 = 0,3x
-0,7x-0,3x = -0,49
-x = -0,49 / : (-1)
x = 0,49

x < -x
x+x < 0
2x <0 / 2
x < 0 rozwiązaniem jest zbiór (-∞ ;0)
1 5 1
2010-02-10T18:21:05+01:00
1) -x + 2 = 8 * -to jest razy
-x=8-2 : -to jest podzielic
-x=6 /*(-1)
x=-6
2) 3(1-x) +2 = -7
3-3x+2=-7
-3x=-7-3-2
-3x=-12/:(-3)
x=4
3) 4(3x +2) +5(2x+3) = - (2x +13)
12x+8+10x+15=-2x-13
12x+10x+2x=-13-8-15
24x=-36/:24
x=-1.5
4) 4(x-2)-2(x-4)=5(x+1) - 3x
4x-8-2x+8=5x+5-3x
4x-2x-5x+3x=5+8-8
x=5
5) 2(x-4) = 2(2x - 1) + 6 (x +1)
2x-8=4x-2+6x+6
2x-4x-6x=-2+6+8
-8x=12/:(-8)
x=-1.5
6) 1/2y +3 = 7
1/2y=7-3
1/2y=4/*2
y=8
7) 3(y+3) = 5y +2 +2y
3y+9=7y+2
3y-7y=2-9
-4y=-7/:(-4)
y=1.75
8) 7(y+3) = 5y + 2 + 2y
7y+21=7y+2
7y-7y=2-21
y=-19
Masz narazie te zadania a dalej zobacze czy bedzie mi sie chcialo :)