Odpowiedzi

2009-10-11T16:19:46+02:00
Zad 1
Forma cząsteczkowa:
2 NaOH + H₂SO₄ -> Na₂SO₄ + 2 H₂O

Jonowa:
2 Na⁺ + 2 OH⁻ + 2 H⁺ + SO₄⁻² → 2 Na⁺ + SO₄⁻² + 2 H₂O

Skrócona jonowa:
2 OH⁻ + 2 H⁺ → 2 H₂O


Zad 2
Forma cząsteczkowa:
Ca + 2 HCl -> CaCl₂ + H₂^

Słownie:
Jeden atom wapnia reaguje z dwoma cząsteczkami kwasu solnego tworząc jedną cząsteczkę chlorku wapnia i jedną cząsteczki dwuatomowego wodoru.

Jonowa:
Ca + 2 H⁺ + 2 Cl⁻ -> Ca⁺² + 2 Cl⁻ + 2 H₂

Skrócona jonowa:
Ca + 2 H⁺ -> Ca⁺² + H₂^
4 5 4