1) Z wierzchołka wierzy z wysokości h=10m rzucono poziomo kamień. Upadł on w odległości z=h od podstawy wierzy.Jaką prędkość nadano kamieniowi ?
2)Z balkonu położonego na wysokości h=4m wyrzucono poziomo piłkę z prędkością Vo=10m/s. Z jakiej wysokości należało by rzucić piłkę z tą samą prędkością aby spało o deltaZ = 27m

PILNE !!!

1

Odpowiedzi

2010-02-10T18:06:35+01:00
Układasz układ równań, gdzie:
a=g=9,8 m/s²
s=h=10m

s=at²/2
V=a/t

2s=at²
V=a/t

t=√2s/a (to wszystko jest pod pierwiastkiem)
V=a/t

t=√2x10/9.8
V=a/t

t≈1.4s
V=9.8/1.4

t≈1.4s
V≈ 4.08 m/s

A zadania 2 nie rozumiem. Polecenie jest niejasne.
3 2 3