Odpowiedzi

2010-02-10T18:00:43+01:00
Przyczyny:
-krytyka państwa,
-niechęć wobec rządów absolutnych,
-nieliczne prawa, które posiadał stan 3 (burzuazja i chlopi),
-kryzys gospodarczy, nieurodzaj oraz głód,
-niechęc wobec instytucji Kościoła
2010-02-10T19:38:10+01:00
Skutki:1powstało nowego typu państwo zwane republiką,którego władze pochodziły z wyboru.
2.Zrównano w prawach wszystkich obywateli kraju.
3.Zlikwidowano dotychczasowy ustrój feudalny poprzez zniesienie specjalnych przywilejów szlachty i duchowieństwa. Zniesiono też poddaństwo osobiste chłopów, którzy otrzymali na własność uprawianą dotychczas ziemie.
4.Wprowadzone zostały zasady wolności słowa, sumienia, wyznania i druku.
5. Upowszechniona została oświata
6.Wprowadzono powszechną i obowiązkową służbę wojskową.
7. W miejsce szlachty i duchowieństwa czołową rolę we Francji zaczeła odgrywać burżuazja, którą tworzyli właścieciele zakładów pracy, magazynów banków itp.