TRESC ZADANIA:Pokoj na poddaszu ma podloge w krztalcie kwadratu o boku 4 m i skosny sufit.W najnizszym punkcie sufit znajduje sie na wysokosci 1,5 m ,a w najwyzszym punkcie na wysokosci 3 m.Ile metrow szesciennych powietrza jest w tym pokoju?

Daje najlepsza!

1

Odpowiedzi

2010-02-10T18:09:32+01:00
Z treści zadania wynika, że pokój ma kształt graniastosłupa o podstawie trapezu.
V=Pp*H
Pp-pole podstawy
H - wysokość
Pp=½(1,5m+3m)*4m=4,5m*2m=9m²
H=4m
V=9m²*4m=36m³

Odp. W tym pokoju jest 36m³ powietrza.