Odpowiedzi

2010-02-10T18:22:09+01:00
P1 - moc strony pierwotnej = 7000 W
U1 - napięcie strony pierwotnej = 230 V
I2 - prąd uzwojenia wtórnego = 0,3 A
n - przekladnia = ?
U2 - napięcie strony wtórnej = ?
P1 = U1I1
I1 = P1/U1 = 7000/230 = 30,4 A
U1/U2 = I2/I1
U2 = U1I1/I2 = 7000/0,3 = 23333,3 V = 23,3 kV
n = U1/U2 = 230/23333,3 = 0,0099
odp
U2 = 23,3 kV
n = 0,0099