Proszę Pomocy !. :)
Napisz równania reakcji :
a) kwasu metanowego z tlenkiem glinu
b) kwasu propanowego z wodorotlenkiem wapnia
c) kwasu butanowego z tlenkiem sodu
d) kwasu oleinowego z wodorotlenkiem potasu
e) kwasu propanowego z magnezem.

HELP :P

2

Odpowiedzi

2010-02-10T18:11:34+01:00
A) kwasu metanowego z tlenkiem glinu
6HCOOH + Al2O3 = 2(HCOO)3Al + 3H2O
b) kwasu propanowego z wodorotlenkiem wapnia
2C2H5COOH + Ca(OH)2 = (C2H5COO)2Ca + 2H2O
c) kwasu butanowego z tlenkiem sodu
2C3H7COOH + Na2O = 2C3H7COONa + H2O
d) kwasu oleinowego z wodorotlenkiem potasu
C17H33COOH + KOH = C17H33COOK + H2O
e) kwasu propanowego z magnezem
2C2H5COOH + Mg = (C2H5COO)2Mg + h2
1 5 1
2010-02-10T18:30:37+01:00
A) 6 HCOOH + Al₂O₃ → 2 (HCOO)₃Al + 3H₂O
b) 2 C₂H₅COOH + Ca(OH)₂ → (C₂H₅COO)₂Ca + 2H₂O
c) 2 C₃H₇COOH + Na₂O → 2 C₃H₇COONa + H₂O
d) C₁₇H₃₃COOH + KOH → C₁₇H₃₃COOK + H₂O
e) 2 C₂H₅COOH + Mg → (C₂H₅COO)₂Mg + H₂
1 5 1