Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T18:23:40+01:00
Skutki drugiej wojny światowej:
- śmierć ponad 53 mln ludzi, około 35 mln zostało rannych.
- zlikwidowanie faszyzmu.
- osłabienie systemu kapitalistycznego.
- ogromne zniszczenia.
- straty materialne szacowane na ponad 260 mln dolarów.
- nowe granice państw.
- migracja ludności.
- zmniejszyła się rola państw, które przed wojną były potęgami (Anglia, Francja, Niemcy).
- wzrost znaczenia ZSRR i USA.
- całkowity rozpad systemu kolonialnego.
- powstanie państw trzeciego świata.
- podział świata na strefy wpływów.
- powstanie ONZ w 1945r.
- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948r.
- uznanie niepodległości i suwerenności wielu państw.
- Represje nałożone na państwa osi.