Odpowiedzi

2010-02-10T22:39:49+01:00
No to mam piosenkę Zła zima (Hu hu ha...):
Piosenka ta jest napisana w tonacji fis – moll, ma metrum 2/4 i składa się z szesnastu taktów. W pierwszych dwóch taktach jest wyraźnie zaznaczony akcent na ich słabą część. W taktach piątym i siódmym akcent pojawia się również i przypada na pierwszą nutę (ósemkę). Wartości rytmiczne w taktach piątym i szóstym są takie same, jak w taktach siódmym i ósmym. Tak samo ma się takt pierwszy do drugiego oraz trzeci do piątego i siódmego. W całej piosence przeważają ósemki i szesnastki, ale w czwartym, dziesiątym, czternastym i piętnastym takcie pojawiają się półnuty, a w takcie pierwszym, drugim, dwunastym i szesnastym - ćwierćnuty. Dodatkowo w takcie dwunastym występuje fermata, a od taktu czternastego do końca obowiązuje ligatura. Cała piosenka powinna być wykonana w tempie allegro non troppo ma risoluto, czyli po prostu żwawo i silnie. Tempo to dostosowane jest do tekstu piosenki.
Dynamika jest tutaj nieco zróżnicowana. Przez pierwsze cztery takty obowiązuje forte, co znaczy, że część tą należy wykonywać głośno. Kolejne sześć taktów (takty 5 – 10) powinno być grane mezzoforte, czyli dosłownie średnio – głośno. W kolejnych dwóch taktach (takt 11 i 12) znów obowiązuje forte i od fermaty w dwunastym takcie następuje diminuendo czyli wyciszenie. W dwunastym takcie pojawia się legato. Nie ma tu pokazanych oddechów. Poza znakami przykluczowymi nie występują tu żadne dodatkowe znaki chromatyczne.
2 5 2