Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-11T16:05:10+02:00
Do:
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
Pałac Prezydencki
ul. Krakowskie Przedmieście
48/50, 00-071 Warszawa

(+48) (022) 695-29-00
[email protected], [email protected], [email protected]


Do: Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
Do: Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kaczyńskiego
Do: Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro

My, niżej podpisani sygnatariusze tej petycji, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zmian w ustawodawstwie dotyczącym
opieki i odpowiedzialności za zwierzęta domowe.
Jesteśmy wstrząśnięci ostatnim przypadkiem zabicia ze szczególnym okrucieństwem psa rasy golden retriever - Ozzy'ego.
Śmierć psa, opisywana przez wiele mediów w Polsce, nastąpiła po długotrwałych męczarniach, na skutek szoku pourazowego
spowodowanego skatowaniem zwierzęcia.

Prawo obecnie obowiązujące w Polsce nie chroni zwierząt przed okrucieństwem ludzi ani ludzi przed brakiem
odpowiedzialności właścicieli zwierząt.

Zwracamy się z apelem o wprowadzenie zmian w ustawodawstwie.
Prosimy, aby zmiany uwzględniły:

W celu ustalenia odpowiedzialności za zwierzę
- przygotowanie do wprowadzenia powszechnego znakowania psów przez chipowanie lub tatuaż, połączonego z centralna
rejestracją, co umożliwi nie tylko ustalenie osoby odpowiedzialnej za zwierzę, ale i ściągalność wymaganych opłat,
zapewniając środki na dotowanie sterylizacji psów,

W celu ograniczenia nadmiernego rozrodu psów
- ograniczenie rozrodu zwierząt nierasowych poprzez zrównanie w obowiązkach hodowców zwierząt nierasowych
(nierodowodowych) i mieszańców (rejestracja hodowli, obowiązek prowadzenia dokumentacji, trwałego oznakowania
zwierząt) z obowiązkami hodowców zwierząt rasowych (rodowodowych)
- zobowiązanie schronisk do wydawania wyłącznie zwierząt poddanych zabiegowi sterylizacji w przypadku suk i zabiegowi
kastracji w przypadku psów
- wytypowanie lecznic prowadzących dotowaną przez miasta i gminy sterylizację psów nierasowych
- wprowadzenie zakazu handlu zwierzętami domowymi poza miejscem ich wyhodowania, tj. w miejscach użytku publicznego,
bazarach, giełdach, itp.

W celu podniesienia kultury posiadania zwierząt
- uznanie znęcania się nad zwierzęciem i zabicia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem, w sposób nie humanitarny, za
czyn o wysokiej szkodliwości społecznej
- wprowadzenie obowiązkowej jednej godziny lekcyjnej w roku szkolnym - począwszy od 3 klasy szkoły podstawowej, aż do
klasy 6 oraz w klasach gimnazjalnych - poświęconej tematowi - ZWIERZĘ NIE JEST RZECZĄ, ZWIERZĘ TEŻ CZUJE...

Panie Prezydencie, Panie Premierze, Panie Ministrze, głęboko wierzymy w zainicjowanie przez Panów działań w tym zakresie,
ponieważ nasz stosunek do istot słabszych, uzależnionych od człowieka świadczy o moralności społecznej i poziomie
cywilizacyjnym kraju.


Niżej podpisany/a:
Jan Kowalski
1 5 1
2009-10-11T18:11:40+02:00
Każdy obywatel Unii Europejskiej, zamieszkały lub niezamieszkały na terenie któregokolwiek państwa członkowskiego, może indywidualnie lub łącznie z innymi osobami złożyć petycję do Parlamentu Europejskiego w sprawie, która wchodzi w zakres działalności Unii Europejskiej oraz dotyczy bezpośrednio tej osoby lub osób. Prawo do złożenia petycji, zagwarantowane traktatem, przysługuje także przedsiębiorstwom, organizacjom i stowarzyszeniom, które posiadają siedzibę na terenie Unii Europejskiej.
1 5 1