1.Produktem reakcji tlenku miedzi (II) z woda jest :
A. wodorotlenek miedzi (II)
B. wodorotlenek miedzi (I)
C. mieszanka wodorotlenków: miedzi (II) i miedzi (I)
D. tlenek miedzi (II) nie reaguje z wodą.
Napisz równanie tej reakcji chemicznej.
2. Do odróżnienia roztworów kwasów i zasad wykorzystuje się :
A. lakmus
B. sok z czerwonej kapusty
C. papierki uniwersalne
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Proszę o pomoc .!!!

2

Odpowiedzi

2010-02-10T18:14:31+01:00
2010-02-10T18:34:15+01:00