TEMAT: WYŁĄCZANIE WSPÓLNEGO CZYNNIKA PRZED NAWIAS .

Przedstaw sumę 6xy-12x²y²+24x²y w postaci iloczynu , wyłączając przed nawias :
a)2
b)-6
c)3xy

Dla pewnych liczb a,b,c wartość wyrażenia a-2b+4 wynosi 6. Podaj dla tych samych liczb a,b,c wartość wyrażeń:
a)-3a + 6b - 12c
b)4b - 2a - 8c
c)½a - b + 2c - 3


Znajdź
a)długość boku kwadratu o obwodzie 8c-4d
b)wysokość prostopadlościanu , ktorego podstawą jest kwadrat o boku dlugosci a i ktorego objętość wynosi 2a³ + a²
c)wysokość trójkąta o podstawie a i polu ½ a² + trzy drugie ab

2

Odpowiedzi

2010-02-10T18:25:50+01:00
1)
2(3xy-6x²y²+12x²y)
-6(-xy + 2x²y² - 4x²y)
3xy(2-4xy+8x)
2010-02-10T18:53:18+01:00
A) 6xy- 12x²y²+ 24x²y= 2(3xy- 6x²y²+ 12x²y)
b)6xy- 12x²y²+ 24x²y= -6(-1xy+ 2x²y²- 4x²y)
c)6xy- 12x²y²+ 24x²y= 3xy(2- 4xy+ 8x)

a)Ob= 4a
4a= 8c- 4d/:4
a= 4(2c- d)/4
a= 2c- d
b)V=Pp× H
2a³+ a²= a× a× H/:a²
H= 2a³+a²/a²
H= a²(2a+1)/a²
H= 2a+1
c) P=a×h/2
¹₂a²+ ³₂ab/¹₂a=h
h= ¹₂a(a+3ab)/¹₂a
h=a+3ab