1. Wskaźnik uniwersalny wykorzystywany jest do :
A. sprawdzania odczynu roztworów
B. odróżniania poszczególnych kwasów
C. odróżniania poszczególnych zasad
D. wykrywania właściwości żrących
2. Napisz wzory strukturalne następujących związków, oraz ich równania dysocjacji z odczytem słownym :
A. kwas fosforowy
B. kwas solny
C. zasada manganowa (VII)
D. zasada wapniowa (II)

Proszę o pomoc .!!!

1

Odpowiedzi

2012-07-29T14:42:01+02:00

zad.1

Odp: A

 

 

zad.2

a)\ H_3PO_4--^H^2^O-->3H^+ + PO_4^3^-

kwas fosforowy (V) dysocjuje na 3 kationy wodoru i anion fosforanowy (V)

 

b)\ HCl--^H^2^O-->H^+ + Cl^-

kwas solny dysocjuje na kation wodoru i anion chlorkowy

 

c) związki manganu na VII stopniu utleniania mają charakter kwasowy, a co za tym idzie nie tworzą wodorotlenków (zasad tym bardziej). Napiszę ci dla wodorotlenku manganu (III)

Mn(OH)_3--^H^2^O-->Mn^3^+ + 3OH^-

wodorotlenek manganu (III) dysocjuje na kation manganu (III) i 3 aniony wodorotlenkowe

 

d)\ Ca(OH)_2--^H^2^O-->Ca^2^+ + 2OH^-

wodorotlenek wapnia dysocjuje na kation wapnia i 2 aniony wodorotlenkowe

 

 

wzory strukturalne w załączniku