1.Poniższe zadania zapisz w postaci równań lub nierówności:
a). suma dwóch kolejnych liczb całkowitych, z których pierwsza to x, jest równa 17.
b).Suma trzech kolejnych liczb parzystych, z których najmniejsza to 2x-2, jest równa 30
c).Dwukrotność liczby nieparzystej nie większa od 22.

ZADANIE Z PRZYRODY:
Zadanie 1.
Uporządkuj elementy budowy organizmu wielokomórkowego od najprostszego do najbardziej złożonego.
organizm, komórka, narząd, tkanka, układ narządów

Zadanie 2.
Wśród wymienionych organizmów podkreśl (wymień) te, które są samożywne:
a) dąb
b) pies
c) słonecznik
d) pieczarka
e) jastrząb
f) chomik
g) pantofelek

1

Odpowiedzi

2010-02-10T21:27:08+01:00
1a - x+ (x+1)= 17
2x + 1 = 17
2x= 16
x=8

1b- ( 2x-2) + (2x-2 + 2 ) + ( 2x-2 + 4) = 30
2x-2 + 2x + 2x+2 = 30
6x = 30
x=5

1c- 2x > 22
x>11

zad. 1 komórka, tkanka, narząd , układ narządów, organizm

zad.2 Zadanie 2.
Wśród wymienionych organizmów podkreśl (wymień) te, które są samożywne:
a) dąb
c) słonecznik
g) pantofelek