Odpowiedzi

2010-02-10T18:24:07+01:00
Ur. się w 1182r. w bogatej kupieckiej rodzinie. Rodzice mieli nadzieję, że ich syn zostanie kupcem. On jednak gdy doróśł zdecydował się wziąć udział w II krucjacie przeciwko innowiercom i nawet sam sporządzil sobie zbroję. Lecz już pierwszej nocy w wizji Bóg kazał mu z niej powrocić.Tak tez uczynił i szybko został nazwany przez sąsiadów tchórzem. Jednak Franciszek nie zniechęcił się i ślubował że zamiast wojny zacznie czynić pokój na świecie. W kolejnej wizji Pan kazal mu naprawić swoją światynię. Franciszek zaczął remontować kościół, w którym się codziennie modlił. Jednak Bóg miał na myśli o wiele większy Kościół - misją Franciszka stała się odbudowa wiary chrześcijańskiej. Odtąd nauczał o potrzebie pokory, ubóstwa, prostoty i modlitwy za wszystkich i wszystko. Gdy inni nieśli broń, Franciszek wyruszał na swoja krucjatę z przesłaniem pokoju do przywódców islamu. Ukazywał Braterstwo Boże żyjąc zgodnie z Ewangelią. Trudów ubóstwa i ciągłych wędrówek nie wytrzymało jednak jego ziemskie ciało, gdyż zmarł dość młodo w 1226r. Dziś jestpatronem ekologów i kupców.
9 4 9